Skip to main content
MENU
 • Vanliga frågor

  En önskan att må bra känslomässigt – inga remisser eller ordinationer.

 • Vad gör EA?

  Emotions Anonymous är en självhjälpsgrupp som baserar sig på Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram. EA-grupper har möten varje vecka, ledda av frivilliga. Mötena följer en viss mötesordning och använder material som är godkänt av EA International. EA är inte en religiös- eller hälsoorganisation. Det internationella servicecentret, med kontor i St. Paul i Minnesota i USA, hanterar information om grupperna, underhåller EA:s internationella webbsajt (emotionsanonymous.org), publicerar och säljer litteratur och arbetar för att tillhandahålla information om och förståelse för EA:s program för tillfrisknande. ”EA Sverige Servicegrupp” (EASS) fyller denna funktion i Sverige.

 • Måste jag tro på Gud?

  Nej. Vi tror på en Högre Kraft, men varje människa väljer själv vad denna högre kraft är för honom eller henne. EA:s program fungerar både för dem med olika slags traditionell religiös tro och för dem utan religiös tro.

 • Vad kostar det att vara med i EA?

  EA kräver ingen medlemsavgift. Vår aktivitet (lokalhyra, kaffe och litteratur) bekostas av deltagarnas frivilliga bidrag. Eventuellt överskott skickas till EASS som tar fram svensk litteratur och säljer till grupperna samt driver denna webbsajt. EASS stöder även det internationella servicecentret ekonomiskt efter förmåga.

 • Kommer min anonymitet verkligen att bevaras?

  Ja. Vi använder endast förnamn. Vi pratar inte om yrke eller andra familjemedlemmar. Det finns inget medlemsregister. Det som sägs på mötena och vilka som varit där, behåller vi för oss själva för det är först då vi vågar öppna oss.

 • I vilken organisation ingår EA?

  Ingen. EA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller medicinsk institution, ej heller till annan rörelse av något slag. När EA bildades 1971 gav Alcoholics Anonymous World Service EA tillstånd att anpassa och använda AA:s tolv steg, traditioner m.m. EA fungerar på ett liknande sätt som AA men är en helt självständig organisation.

 • Måste jag säga något på mötet?

  Nej. Det går bra att bara lyssna.

 • Måste jag fortsätta gå?

  Nej. Du avgör själv hur många möten du vill gå på och om du vill fortsätta besöka möten. Men eftersom deltagandet skiftar från möte till möte, rekommenderar vi att du besöker flera möten innan du bestämmer dig för om EA kan vara någonting för dig.

 • Måste jag acceptera allt ni säger?

  Nej. I EA säger vi: ”Ta med dig det som passar dig – lämna resten”. Du accepterar bara det som fungerar för dig.

 • Är EA en sekt?

  Nej! EA är inte en vinstdrivande organisation, det finns inget medlemsregister och EA lägger sig inte i vad medlemmarna gör utanför mötena. Det finns inga kostnader eller avgifter för att delta. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att bli frisk känslomässigt.

 • Vem leder mötena?

  Tradition två säger att ”För vår grupp finns endast en auktoritet: en kärleksfull Högre Kraft, såsom den kommer till uttryck i gruppgemenskapen. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr oss inte”. Alla gruppmedlemmar är lika och turas om att hålla i mötena. I EA är ingen person viktigare än någon annan.

 • Hur hanterar EA information om mig?

  Anonymiteten är själva basen för alla självhjälpsprogram och EA är inte annorlunda. Vi säljer inte, eller på annat sätt sprider information om våra medlemmar. Denna policy har inga undantag.