Skip to main content
MENU

De tolv stegen

 1. Vi medgav att vi var maktlösa inför våra känslor och att våra liv hade blivit ohanterliga.
 2. Vi kom till tro på att en Kraft större än vi själva kunde återföra oss till känslomässig hälsa.
 3. Vi fattade ett beslut att lämna över vår vilja och våra liv till vår Högre Kraft, så som vi uppfattade den.
 4. Vi gjorde en genomgripande och oförskräckt moralisk inventering av oss själva.
 5. Vi erkände inför vår Högre Kraft, oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel.
 6. Vi var helt och hållet redo att låta vår Högre Kraft avlägsna alla dessa karaktärsfel.
 7. Vi bad ödmjukt vår Högre Kraft att avlägsna våra brister.
 8. Vi gjorde en lista över alla de personer vi hade gjort illa och blev villiga att gottgöra dem alla.
 9. Vi gottgjorde alla dessa människor så långt det var oss möjligt, utom då det skulle skada dem eller andra.
 10. Vi fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel.
 11. Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med vår Högre Kraft, så som vi uppfattade den, varvid vi endast bad om insikt om denna krafts vilja med oss och förmåga att utföra den.
 12. När vi hade haft ett andligt uppvaknande, som en följd av dessa steg, försökte vi föra detta budskap vidare och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

 

Genom att, en dag i taget, arbeta med de föreslagna stegen kan vi finna ett sätt att hantera en tidigare ohanterbar situation, lära oss leva med olösliga problem samt finna sinnesro där vi tidigare upplevde kaos.