Emotions Anonymous
The Twekve Promise of EA
 
 1. Vi upplever en ny frihet och lycka. 
   
 2. Vi ångrar inte det förflutna eller önskar stänga dörren om det.
   
 3. Vi förstår ordet sinnesro och känner ett inre lugn.
   
 4. Oavsett hur djupt vi har nått ser vi hur våra erfarenheter kan vara andra till hjälp.
   
 5. Känslorna av värdelöshet och självömkan avtar.
   
 6. Vi blir mindre självupptagna och mer intresserade av andra.
   
 7. Vår egoism försvinner.
   
 8. Hela vår attityd till och syn på livet förändras.
   
 9. Våra relationer till andra människor förbättras.
   
 10. Vi vet intuitivt hur vi ska hantera situationer som förr gjorde oss förvirrade.
   
 11. Vi uppnår en känsla av inre säkerhet.
   
 12. Vi inser att Gud gör för oss vad vi själva inte förmår.
   

Dessa löften kan tyckas vara orealistiska, men det är de inte. De infrias för oss, ibalnd snabbt, ibland långsamt.
 

Anpassad med tillstånd från Alcoholics Anonymous, Big Book, sida 83-84

12 steps traditions helpful promises
Emotions Anonymous