Emotions Anonymous
Helpful Concepts on the Program
 
 1. Vi kommer till EA för att lära oss ett nytt "sätt att leva" genom tolvstegsprogrammet hos Emotions Anonymous, vilket består av: de tolv stegen, de tolv traditionerna, begreppen, sinnesrobönen, mottona, "Bara för idag", EA-litteratur, möten varje vecka, telefon och personlig kontakt och att praktisera programmet en dag i taget. Vi kommer inte hit för någon annans skull. Vi kommer för att hjälpa oss själva och för att dela med oss av erfarenheter, styrka och hopp.
   
 2. Vi är experter bara på vårt eget liv, hur vi försöker att leva i programmet, hur programmet fungerar för oss och vad EA har gjort för oss. Ingen talar för Emotions Anonymous i sin helhet.
   
 3. Vi respekterar anonymiteten - inga frågor ställs. Vi strävar efter en atmosfär av kärlek och acceptans . Oavsett vem du är eller vad du har gjort så är du välkommen.
   
 4. Vi dömer inte, vi kritiserar inte, vi diskuterar inte. Vi ger inte råd i personliga- eller familjeangelägenheter.
   
 5. EA är inte ett forum för att ständigt se tillbaka på vårt elände, utan en väg att göra oss fria ifrån det. En del av vår sinnesro kommer av att vi har möjlighet att leva i fred med olösta problem.
   
 6. Vi diskuterar aldrig religion, politik eller andra trossystem eller -riktningar. EA har inga åsikter i utomstående frågor.
   
 7. Emotions Anonymous är ett andligt program, inte ett religiöst.Vi förordar inte någon speciell trosföreställning.
   
 8. Stegen föreslår en tro på en kraft större än vi själva. Denna kraft kan vara mänsklig kärlek, det godas kraft, EA-gruppen, naturen, universum, den traditionella Guden eller den helhet som en medlem väljer som sin Högre Kraft.
   
 9. Vi använder programmet, vi analyserar det inte. Insikterna kommer med erfarenheten. Varje dag tillämpar vi någon del av programmet på våra liv.
   
 10. Vi har inte funnit det vara till hjälp att sätta etikett på någon nivå av sjukdom eller hälsa. Vi kan ha olika symptom, men de underliggande känslorna är desamma eller likartade. Vi upptäcker att vi inte är unika i våra svårigheter och sjukdomar.
   
 11. Varje person är berättigad att ha sina egna åsikter och får uttrycka dem på ett möte inom ramarna för EA. Vi är alla lika - ingen är viktigare än någon annan.
   
 12. En del av det fina och underverket med EA-programmet är att vi på mötena kan säga vad som helst och veta att det stannar där. Allt vi hör på mötena, på telefon eller från någon annan medlem är konfidentiellt och får inte upprepas till någon - EA-medlemmar, partners, familjer, släktingar eller vänner.

    

12 steps traditions helpful promises
Emotions Anonymous